Grupa psychodramy „Za horyzont”
w Dąbrowie Górniczej

Spotkania grupy psychodramatycznej odbywają się raz w miesiącu w sobotę w godzinach od 9.00 do 19.00. Grupa przeznaczona jest zarówno dla osób, które nie miały jeszcze kontaktu z psychoterapią jak i dla tych, którzy przeszli już własną terapię i chcą się rozwinąć, poszukać inspiracji, odkryć zasoby, uruchomić kreatywność.

 

Psychodrama to jedno z podejść w psychoterapii. Wyjaśnia osobowość człowieka, zajmuje się jego rozwojem ale również wyjaśnia przyczyny objawów, pozwala do nich dotrzeć i je usunąć. Używa w tym celu sceny, symbolu, rysunku, muzyki.

W psychodramie od samego początku akcent położony jest na społeczny i grupowy wymiar życia człowieka. To zupełnie inaczej niż w klasycznej terapii gdzie występuje diada pacjent-lekarz. Ze względu na bliski związek psychodramy z teatrem (słowo psychodrama oznacza dosłownie „teatr duszy”), człowiek rozumiany jest jako aktor na scenie swojego życia. To nawiązanie do starożytności i teatru antycznego okazało się wielkim odkryciem dla psychoterapii. Punkt ciężkości został skierowany na zasoby człowieka – jego spontaniczność, kreatywność i twórczość.

Psychodrama tworzy przestrzeń dla spotkań z trudnymi uczuciami, osobami, częściami siebie, swoim wewnętrznym światem w poszerzonej rzeczywistości. Takie spotkania porządkują wnętrze, uczucia i potrafią realnie wpłynąć na relacje, postawy czy przekonania.

Grupa przeznaczona jest zarówno dla osób, które nie miały jeszcze kontaktu z psychoterapią jak i dla tych, którzy przeszli już własną terapię i chcą się rozwinąć, poszukać inspiracji, odkryć zasoby, uruchomić kreatywność.

Spotkania grupy psychodramatycznej odbywają się raz w miesiącu w sobotę w godzinach od 9.00 do 19.00.

Grupę psychodramy prowadzą w Fundacji „Przystań”:

Lidia Zdanowska
oraz Tomasz Knop

Informacja i zapisy:

tel. 535 107 759

przystan.dg@gmail.com