ZAKOŃCZONE
SPOTKANIE – bliskość, która leczy
6-8 września 2019

Dzięki spotkaniu z drugim człowiekiem odkrywamy siebie w pełni, dowiadujemy się, kim jesteśmy naprawdę. Możemy przejrzeć się w nim jak w lustrze, zobaczyć nasze mocne i słabe strony. Odkryć swoją kobiecość i męskość. Przekonać się o wartości swojej i innych.

6-8 września 2019 – sesja rekolekcyjno warsztatowa

Miejsce: Dom Rekolekcyjny w Nałęczowie

Na warsztatach dowiemy się m.in.:
› o tym, że żeby owocnie żyć, potrzebne jest prawdziwe spotkanie z Bogiem, drugim człowiekiem i z sobą samym;
› o procesie, w wyniku którego drugi człowiek, obcy staje się bliski;
› o tym, czy inność oddziela od drugiego człowieka, czy wręcz przeciwnie.

Bibliodrama stwarza przestrzeń zgłębiania tekstu biblijnego, w której możemy utożsamić się z postaciami i sytuacjami biblijnymi – by doświadczyć leczącej mocy Słowa Bożego. Poprzez pracę w grupie oraz trwanie na modlitwie, możemy odkrywać fascynujący sposób czytania Pisma Świętego. To droga, na której wzrastamy w wierze i odkrywamy bogactwo naszych osobowości. Proces, w którym lepiej poznajemy siebie samych, pogłębiamy więzi z innymi oraz podejmujemy refleksje nad tym, jaki jest prawdziwy obraz Pana Boga. Poprzez interakcje w grupie uczestników możemy także zobaczyć głębszy sens naszych życiowych doświadczeń.

Sesję poprowadzi: ks. Tomasz Knop – kapłan archidiecezji częstochowskiej, teolog duchowości, wykładowca, kierownik duchowy, rekolekcjonista, bibliodramatysta, psychodramatysta, psychoterapeuta (więcej: www.pomoc-duchowa.pl)

Sesja ma charakter otwarty  i przeznaczona jest zarówno dla osób świeckich jak i konsekrowanych.

Koszt udziału: 250 zł

Zgłoszenia i dodatkowe informacje: dom.rekolekcyjny.naleczow@diecezja.lublin.pl ; tel. 731 045 821

Przyjęcie na sesję dokonuje się na podstawie przesłanego zgłoszenia e-mailem oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: 39 8733 0009 0000 2323 2000 0010. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 100 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

Serdecznie zapraszamy!