GENESIS – Grupa psychodramy
Termin: 09.2023. – 06.2024.

„Na początku było Słowo…” – zapraszamy na grupy psychodramy biblijnej GENESIS.

 

Słowo, które leczy.

Wielu ludzi doświadcza różnych trudności na drodze osobistego rozwoju. Utrudniają one nie tylko budowanie relacji z bliźnimi i samym sobą, ale i z Bogiem. Rozwój człowieka bywa niekiedy blokowany np. przez trudności emocjonalne, wspomnienia raniących słów, bolesne zdarzenia z historii życia. Fundacja Integralnego Rozwoju Człowieka, wychodząc naprzeciw tym problemom, zaprasza na cykliczne spotkania ze Bożym Słowem, które leczy.

Dlaczego psychodrama?

Pragniemy wykorzystać ten innowacyjny sposób prowadzenia psychoterapii, gdyż pozwala on uwzględnić także pozawerbalne metody wyrażania siebie. Różni się od klasycznych form psychoterapii, ponieważ uczestnik mniej mówi o swoich problemach, a bardziej wypowiada siebie samego, wykorzystując ruch, kolor, światło, dźwięk i wchodząc w interakcje z innymi uczestnikami grupy. Dodatkowym atutem takiej formy jest możliwość zdystansowania się od dotychczasowego sposobu myślenia, skłonienia do refleksji, poznania nowych rozwiązań, co w konsekwencji prowadzi do konstruktywnej zmiany siebie.

Dlaczego biblijna?

Chcemy w punkcie wyjścia (GENESIS) pochylić się nad tekstem biblijnym, gdyż Słowo Boże ma szczególną wartość terapeutyczną; jest obecnością Boga, któremu zależy na pełnym rozwoju człowieka – pragnie On, by nasze życie było „życiem w obfitości” (J 10, 10), a nie mizerną wegetacją… Słowo Boże pomaga oświetlić nasze sytuacje życiowe nauczaniem Jezusa i skonfrontować nasze przeżycia z doświadczeniami bohaterów biblijnych. Dlatego przewodnikiem w pracy nad osobistym rozwojem grupy Genesis będzie Biblia.

Konkluzja:

Połączenie psychodramy i bibliodramy pozwala na ukazanie wielowymiarowego i pełnego obrazu nas samych. Prowadzi też do pełniejszego zrozumienia danej sytuacji, głębszego wejścia w nią. Pomaga głębiej otworzyć się na spotkanie Boga, który nas przemienia.

Kogo zapraszamy na psychodramę?

  • osoby wierzące oraz otwarte na doświadczenia duchowe;
  • tych, którzy szukają poprawy relacji międzyludzkich, chcą pozbyć się lęków, nieśmiałości, niskiego poczucia własnej wartości;
  • osoby, które chcą odkryć lub obudzić w sobie talenty;
  • każdego, kto utracił dziecięcą spontaniczność i kreatywność, a chciałby je odzyskać;
  • wszystkich, którzy pragnąc podjąć ukierunkowany trud pracy nad sobą, szukają terapii opartej na wartościach chrześcijańskich.

Informacje organizacyjne:

• grupa ma charakter rozwojowy z możliwością głębszej pracy psychoterapeutycznej
• odbywa się w formie zamkniętej (przez cały czas uczestniczą w niej te same osoby) – liczba osób w grupie: 10 – 15
• 10 spotkań (od września 2023 r. do czerwca 2024 r.) z możliwością kontynuacji w następnym sezonie
• częstotliwość spotkań: raz w miesiącu, w sobotę w godz.9.00-19.00
• koszt: 1 zjazd (10 godzin: 9.00-19.00) wynosi 490 zł. (45 min. terapii grupowej kosztuje 49 zł)
• w cenie zapewniamy przerwę kawową oraz obiad
udział w grupie poprzedzony jest rozmową kwalifikacyjną (zgłoszenia pod numerem telefonu: 607 618 288)

Termin spotkania wstępnego:

9 września 2023 r. – grupa 1
16 września 2023 r. – grupa 2

Podczas tego spotkania będzie można poznać prowadzących, uczestników, zadać pytania i zapoznać się z psychodramą, by móc podjąć bardziej świadomą decyzję o włączeniu się do grupy.
Grupa rozpocznie swą drogę rozwoju, gdy zbierze się minimalna liczba uczestników (10 osób), które zdecydują się uczestniczyć we wszystkich spotkaniach.

Miejsce:

„Pracownia Rozwoju Osobistego”
Częstochowa, al. Wolności 35 (tuż obok Dworca PKP/PKS)

Informacje:

tel: 607-618-288
e-mail: psychodrama@pro-ty.pl

Zapisy:

Aby zapisać się należy kliknąć na poniższy przycisk i postępować zgodnie z informacjami w formularzu:

 

Numer konta bankowego:
08 1240 1213 1111 0010 7340 8117
FUNDACJA INTEGRALNEGO ROZWOJU CZŁOWIEKA
al. Wolności 35
42-202 Częstochowa