Bibliodrama Miłosierdzie dla samego siebie – Ostrówek
24-26 kwietnia 2020

Miłosierdzie – jest „drugim imieniem” miłości, ujmującym jej aspekt najgłębszy i najbardziej wzruszający: gotowość do zaspokojenia wszelkich potrzeb, a zwłaszcza bezgraniczną zdolność przebaczania.

Miłosierdzie – jest „drugim imieniem” miłości, ujmującym jej aspekt najgłębszy i najbardziej wzruszający: gotowość do zaspokojenia wszelkich potrzeb, a zwłaszcza bezgraniczną zdolność przebaczania (Jan Paweł II). Wynika ze współczucia, ale nie zatrzymuje się na nim, lecz zakłada konkretne działanie skierowane w kierunku potrzebującego pomocy. To podnoszenie z trudnych sytuacji, dowartościowanie, wydobywanie dobra spod wielu warstw. Zastosujmy i doświadczmy go wobec samych siebie, by ponieść do własnych rodzin i środowisk.

Okazuje się, że gdy jesteśmy miłosierni wobec samych siebie, stajemy się miłosierni wobec tych, którzy obok nas żyją. Często wydaje nam się, że wobec innych jesteśmy dobrzy, uczynni, przebaczający, wrażliwi i zapominamy o sobie, a może właśnie wtedy okazuje się, że jednocześnie zaniedbujemy siebie i swoje potrzeby. Może niechcący spychamy siebie na margines i uważamy, iż inni są bardziej potrzebujący od nas. Potrzeba, by w naszym życiu zadziała się właściwa miłość, która pierwsza obdarowuje, bo jest samą Miłością. Pozwólmy się obdarować Bogu czerpiąc z Biblii, Eucharystii i wspólnoty Kościoła, która spotka się z racji szukania Dobra dla siebie i bliźniego.

24-26 kwietnia 2020 roku, Dom św. Faustyny w Ostrówku

Warsztaty metodą bibliodramy

„Bibliodrama jest otwartym procesem interakcji między tekstem biblijnym i jakąś grupą, w którym próbuje się zintegrować przekaz biblijny z osobistymi doświadczeniami. Celem jest nowe doświadczenie religijne i zrozumienie Biblii na bazie identyfikacji uczestników z postaciami i sytuacjami biblijnymi.” (Lexikon fur Theologie und Kirche, s. 415)

Składa się z trzech etapów:

  • czytanie i rozważanie we wspólnocie fragmentu Pisma Świętego,
  • wybór roli i gra wybranej sceny biblijnej,
  • wspólne omówienie doświadczeń i przeżyć.

Prowadzącym warsztaty jest ks. dr Tomasz Knop – teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, terapeuta psychodramy, lider bibliodramy, kierownik duchowy, rekolekcjonista, kapelan hospicjum w Częstochowie.

Informacje organizacyjne:

Warsztaty rozpoczynają się w piątek:
rejestracja od godz. 18.00-18.30
kolacja o godz. 18.30
zakończenie w niedzielę o godzinie 13.00 obiadem
weź ze sobą: Pismo Święte, notatnik, długopis.
telefon info: 29 777 04 92, 730 153 707
zapisy: s.faustyna.ostrowek@gmail.com

Przy zapisie prosimy o podanie imienia i nazwiska, miejscowości, nr telefonu i adresu e-mail.
Po otrzymaniu potwierdzenia zapisu, prosimy o wpłatę zaliczki na nasze konto w ciągu 5-ciu dni roboczych z dopiskiem: Bibliodrama 24-26 kwietnia.
W przypadku rezygnacji nie ma możliwości zwrotu zaliczki.
Koszt rekolekcji wynosi: 280 zł; wpłata bezzwrotnej zaliczki na nasze konto w wysokości: 130 zł.
Podajemy nr konta: PL 88 1600 1462 1817 7333 6000 0008

Jeżeli zapiszesz się na warsztaty, a nie będziesz mógł/mogła wziąć udziału, znajdź kogoś na swoje miejsce. Może to być dla kogoś wyjątkowa szansa spotkania się z Jezusem, a nam ułatwisz organizację.

Do zobaczenia!

Więcej informacji: domfaustyny.pl