Warsztaty i rekolekcje ASERTYWNOŚĆ – sztuka mówienia „nie”
2-4.06.2023

Asertywność to umiejętne stawianie granic, będące na wskroś biblijne. Zakłada szacunek i obronę siebie, praw drugiego człowieka oraz jego systemu wartości. Stanowi element zdrowej troski o siebie na trzech płaszczyznach: cielesnej, duchowej i psychicznej.
Na warsztatach:
› o tym, jak być stanowczym, jak nie raniąc, powiedzieć komuś „nie”;
› o umiejętności mówienia „nie” sobie, czyli o zdrowej ascezie i umiarze;
› o granicach – postawie pełnej godności i odwagi;
› o sytuacjach, w których asertywność nie jest wskazana.

 

Termin:

2-4 czerwca 2023 r.

Miejsce:

Centrum Misji Afrykańskich, Borzęcin Duży k. Warszawy

Prowadzący:

Ks. dr Tomasz Knop

Szczegółowe informacje:

https://cma.sma.pl/aktualnosci/wydarzenia/90659/rekolekcje-asertywnosc-sztuka-mowienia-nie-ks-dr-tomasz-knop

Informacje i zapisy:

tel. 22 35 04 735
e-mail: rezerwacjacma@sma.pl