Inspiracja…

Psychodrama nie jest przeznaczona wyłącznie dla osób poszukujących pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej. Została stworzona z myślą o rozwijaniu ludzkiego potencjału i możliwości. Wychodząc naprzeciw właśnie tym, którzy chcieliby odkryć w sobie coś nowego, przełamać dotychczasowe (może czasem męczące) przyzwyczajenia, którzy szukają inspiracji do stworzenia czegoś nowego w swoim życiu – zaprojektowaliśmy warsztaty rozwojowe prowadzone psychodramą.

Dlaczego nazwa ”rozwojowe”?

Główną ideą  jest stworzenie takiego miejsca, w którym uczestnicy mogliby czerpać inspirację i motywację do rozwoju własnych zasobów. Psychodrama jest aktywną metodą pracy, jest multi modalna – wykorzystuje ruch, muzykę, emocje, polega na działaniu. Jest więc dynamiczna i dzięki temu bardzo skuteczna. Kiedy myślimy o rozwoju, warto pamiętać, że nieodłącznie towarzyszy mu przełamywanie własnych barier i starych nawyków. Psychodrama skupia się wokół sceny – miejsca w którym to wszystko staje się możliwe, w którym można przywitać się z nową jakością życia.