Rys historyczny

Psychodrama jest sposobem myślenia o człowieku. Swoimi korzeniami sięga do przedwojennej Europy, a szczególnie do Wiednia. To właśnie w tym mieście, urodzony w 1889 roku w Rumunii lekarz, Jacob Levi Moreno rozwijał swoją działalność otwierając swój słynny teatr, który przyciągał najznamienitsze postacie życia publicznego. W późniejszym okresie, będąc już w USA stworzył on ideę myślenia o człowieku, również tym chorującym, jako istocie zdolnej do twórczego rozwoju. Obserwując zabawę dzieci Moreno zauważył jak wartościowe może się stać zamienianie się i wchodzenie w role różnych postaci i rzeczy.

Na czym opiera się psychodrama

W psychodramie od samego początku akcent położony jest na społeczny i grupowy wymiar życia człowieka. To zupełnie inaczej niż w klasycznej terapii gdzie występuje diada pacjent-lekarz. Ze względu na bliski związek psychodramy z teatrem (słowo psychodrama oznacza dosłownie ”teatr duszy”), człowiek rozumiany jest jako aktor na scenie swojego życia. To nawiązanie do starożytności i teatru antycznego okazało się wielkim odkryciem dla psychoterapii. Punkt ciężkości został skierowany na zasoby człowieka – jego spontaniczność, kreatywność i twórczość.

Jak leczy

Istotą leczenia w psychodramie jest uzyskanie wglądu poprzez odegranie na scenie. Oznacza to, że świat przeżyć psychicznych przedstawiony jest w formie scenicznej, angażującej ciało, ruch i emocje. Często temu odegraniu towarzyszy oczyszczające zjawisko katharsis. Psychodramatyczna scena jest miejscem poszerzającym spojrzenie człowieka na samego siebie. Pozwala zatrzymać się i zobaczyć obszary, których na co dzień nie jest on w stanie dostrzec ani też poczuć. W psychodramę zawsze zaangażowana jest cała grupa. Otwiera to niepowtarzalny wymiar wspólnoty dzielenia się swoim doświadczeniem i uczuciami.

Co daje

Psychodramatyści rozumieją człowieka jako coś więcej niż tylko myśli, emocje i zachowanie. Jest on także istotą duchową, zdolną do rozwoju i odkrywania swoich zasobów. Jest twórczy, a jego indywidualne cechy znajdują swój niepowtarzalny wyraz w interakcji z grupą. Psychodrama zatem łączy i scala wszystkie obszary działalności człowieka, szanując jego światopogląd umożliwia mu wzięcie odpowiedzialności i bardziej świadome wypełnianie ról na scenie swojego życia.